New Approaches for New Lives

Aydın Efeler Yunus Emre İlkokulu koordinatörlüğünde 2016 yılında Avrupa Birliği Erasmus + Programları Stratejik Ortaklık Projeleri – KA2  kapsamındaki ‘Yeni Hayatlar için Yeni Yaklaşımlar’- "New Approaches for New Lives" isimli proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 Yeni Hayatlar için Yeni Yaklaşımlar "New Approaches for New Lives" projemiz Avrupa Komisyonu’nun öncelik tanıdığı Göçmenlerin entegrasyonu ve dahil edilmesi teması üzerine odaklanmıştır. Mültecilerin bulundukları ülkeye entegrasyonunu sağlamak için adımların atılması en önemli amaçtır. Avrupa’da göçmen sorunuyla mücadele veren 4 farklı kurumla ortak yürütülecek projede, Mülteci öğrencilerin eğitim hayatına katılması, aradaki dil engelinin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalarda, ortak olarak belirlenen okullar, projenin bir nevi uygulama sahasıdır. Öğretmen, öğrenci ve veli çemberinde eğitimler, workshoplar, seminerler aracılığıyla, dezavantajlı durumda olan mültecilerle çalışma yöntemleri, eğitimlerinin takibi sağlanacaktır.

Proje kapsamında hazırlanan online bir veritabanı (Web sitesi – APR Sistem) sayesinde, mülteci öğrencilerin aile bilgileri, eğitim durumları ve eğitime entegrasyon çalışmalarının takibi yapılacaktır. APR Sistem öğretmen, göçmen veya mülteci öğrenci ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik olacaktır.