Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın ilindeki eğitimin tüm yönleriyle (örgün ve yaygın eğitim) ve ilgili hizmetlerin merkezi yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda kendisine bağlı 17 bölge milli eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlüğün ana sorumluluk alanları okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve özel eğitimdir. Bununla beraber okullar içinde ve okullar arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesi ve öğretmen eğitimi sorumluluk alanlarındandır. Başlıca yasal görevi Aydın halkının eğitimini teşvik etmek ve 175.115 öğrenci, 13938 öğretmenden sorumludur. Aynı zamanda kendisine bağlı 17 bölge milli eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:

1. Eğitimin iyileştirilmesine ilişkin görevler:

-Eğitim ve öğretim müfredatının uygulanmasını sağlamak
- Ders kitapları, eğitim materyalleri ve eğitim materyalleri ile ilgili görev ve prosedürleri yerine getirmek ve etkin kullanımını sağlamak
- Eğitimde eşitlik fırsatını sağlamak
- Eğitime erişimi destekleyecek ve artıracak çalışmalar yapmak
- Eğitim kurumları ve öğrencileri ile ilgili araştırma, geliştirme ve vaka çalışmaları yapmak
 -Eğitim projeleri geliştirmek, uygulamak ve sonuçlardan yararlanmak.
- Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek ve bunlardan yararlanmak.
- Eğitimde kamu ve özel paydaşlarla işbirliği yaparak görevleri yürütmek
- Etkili ve öğrenci merkezli eğitim politikaları geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek

2) Eğitim kurumlarına ilişkin görevler;

 Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak
 Eğitim kurumlarının idari kapasitelerinin ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak
 Eğitim kurumlarında iyi uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
 Eğitim kurumları arasında niteliksel ve niceliksel farklılıkları gidermek için önlemler almak
 - Ebeveynlere ve diğer partilere eğitim desteği sağlayacak faaliyetleri yürütmek

3) Öğrencilerin Görevleri;

- Rehberlik ve oryantasyon faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
- Öğrencilerin okula ait olma hissini geliştirmek için etkinlikler yapmak ve sonuçları rapor etmek
- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, spor etkinlikleriyle ilgili çalışmalar yapmak.
- Öğrencilerin başarısını artırmak için etkinlikler yapmak
- Okuldan erken ayrılmayı önlemek için önlemler almak
- Öğrencilerin ders dışı etkinlikleriyle ilgili çalışmalar yapmak

4) İzleme ve değerlendirme görevlerini,

- Eğitim kurumlarının yöneticilerini izlemek ve değerlendirmek
- Eğitim programının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi
- Eğitim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek
- Öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili proje ve araştırmaları yapmak ve uygulamak,
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
- Personelin pasaport ve yurtdışı işlemlerinin yapılması.

Web Sitesine Git

Mobil Uygulama

Mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.