İletişim

Proje Ortaklarımız

Projemize ortak ülke temsilcilikleri kanalıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yunus Emre İlkokulu

Okulumuz mahallenin ihtiyacı sebebiyle 1996 yılında İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmıştır. Eğitim - öğretime 17.02.1997 tarihinde başlamıştır. Okulumuz Osman Yozgatlı Mahallesinin Telsiztepe mevkiinde konumlanmakta, batısında Yeniköy, kuzeyinde Yeni Sanayi, güneyinde E Tipi Cezaevi bulunmaktadır.

Mahallemiz halkı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç etmiş vatandaşlardan oluşmaktadır. Çevrenin ekonomik durumu oldukça zayıftır. Erkekler genellikle inşaat işlerinde, kadınlar ise tarım işlerinde işçi olarak çalışmaktadırlar. Mahalle sakinlerinin bazıları pazarlarda seyyar satıcılık yapmakta, bazıları ise çok az miktarda hayvancılıkla uğraşmaktadır.

2019-2023 stratejik planında erasmus + projelerini yazan-yürüten öğretmen sayısını yüzde yüze ulaşmayı hedeflemektedir. Web sitesi, sosyal paylaşım siteleri sayesinde okul sınırlarını aşarak velilerimize ulaşmayı böylece okula devamını artırmayı hedeflemekteyiz.

Bunun dışında mahallede bakkallar, kahvehaneler ve küçük dükkanlar vardır. Daha gelişmiş olan süpermarketler, hastaneler, spor merkezleri, vb bulunmamaktadır.

Okulumuz dezavantajlı bir bölgede bulunmaktadır. Mahalle halkının okuma yazma oranı oldukça düşük olup, çoğu erkek velimiz ilkokul mezunudur. Kadın velilerimizin de çoğu okuma yazma bilmemektedirler. Bu sebeple her yıl okulumuzda yetişkinlere yönelik  1. Ve 2.  kademe okuma yazma kursları ve veli bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.

Mahallemizde Osman Yozgatlı Ortaokulu ve Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu, Abdullah Gül Ortaokulu, Yunus Emre Anaokulu , Zübeyde Hanım İlkokulu, Yeniköy İlkokulu da bulunmaktadır. 

Okulumuzda 701 öğrenci vardır.  32 öğretmen 3 idareci ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır.

Okulumuzda 24 derslik, 1 çok amaçlı salon ve  3 Destek Eğitim Sınıfı bulunmaktadır. Tüm sınıflarımızda çevre donanımları ile birlikte bir bilgisayar,  bir projeksiyon cihazı ve sınırsız internet erişimi bulunmaktadır.

Okulumuz 1997 yılından 2012 yılına kadar ilkokul ve ortaokul olarak eğitim öğretim vermiştir. 2012 yılında 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmesi sebebiyle okulumuzda bulunan 5., 6., 7., 8. sınıf öğrencileri aynı mahallede bulunan Ahmet Şerife Sanlı Ortaokuluna aktarılmışlardır. Okulumuz ilkokula dönüştürülmüştür. Yalnızca 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerine eğitim verilmektedir.

İsmini Ünlü Halk Ozanı Yunus Emre’den alan okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim-öğretimin gerekleri olan uygun fiziksel mekanların temini, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi yolunda Aydın’da var olan İlkokulları içinde örnek teşkil etme yolunda güzel adımlar atmaktadır.

Okulumuzun misyonu; sağlam karakterli,  dürüst, paylaşımcı, ahlaki değerlerle donanmış, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araştıran, yerel ve evrensel değerleri tanıyan, kendisine güvenen, kendi düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde, farklı kültürlere saygılı, yenilikçi, çağı ve gelişmeleri takip edebilen, mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirmektir.

Okulumuzun vizyonu;  Aydın’ da tercih edilen, öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı yenilikçi lider bir okul olmaktır.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın ilindeki eğitimin tüm yönleriyle (örgün ve yaygın eğitim) ve ilgili hizmetlerin merkezi yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda kendisine bağlı 17 bölge milli eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlüğün ana sorumluluk alanları okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve özel eğitimdir. Bununla beraber okullar içinde ve okullar arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesi ve öğretmen eğitimi sorumluluk alanlarındandır. Başlıca yasal görevi Aydın halkının eğitimini teşvik etmek ve 175.115 öğrenci, 13938 öğretmenden sorumludur. Aynı zamanda kendisine bağlı 17 bölge milli eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:

1. Eğitimin iyileştirilmesine ilişkin görevler:

-Eğitim ve öğretim müfredatının uygulanmasını sağlamak
- Ders kitapları, eğitim materyalleri ve eğitim materyalleri ile ilgili görev ve prosedürleri yerine getirmek ve etkin kullanımını sağlamak
- Eğitimde eşitlik fırsatını sağlamak
- Eğitime erişimi destekleyecek ve artıracak çalışmalar yapmak
- Eğitim kurumları ve öğrencileri ile ilgili araştırma, geliştirme ve vaka çalışmaları yapmak
 -Eğitim projeleri geliştirmek, uygulamak ve sonuçlardan yararlanmak.
- Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek ve bunlardan yararlanmak.
- Eğitimde kamu ve özel paydaşlarla işbirliği yaparak görevleri yürütmek
- Etkili ve öğrenci merkezli eğitim politikaları geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek

2) Eğitim kurumlarına ilişkin görevler;

 Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak
 Eğitim kurumlarının idari kapasitelerinin ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak
 Eğitim kurumlarında iyi uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
 Eğitim kurumları arasında niteliksel ve niceliksel farklılıkları gidermek için önlemler almak
 - Ebeveynlere ve diğer partilere eğitim desteği sağlayacak faaliyetleri yürütmek

3) Öğrencilerin Görevleri;

- Rehberlik ve oryantasyon faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
- Öğrencilerin okula ait olma hissini geliştirmek için etkinlikler yapmak ve sonuçları rapor etmek
- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, spor etkinlikleriyle ilgili çalışmalar yapmak.
- Öğrencilerin başarısını artırmak için etkinlikler yapmak
- Okuldan erken ayrılmayı önlemek için önlemler almak
- Öğrencilerin ders dışı etkinlikleriyle ilgili çalışmalar yapmak

4) İzleme ve değerlendirme görevlerini,

- Eğitim kurumlarının yöneticilerini izlemek ve değerlendirmek
- Eğitim programının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi
- Eğitim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek
- Öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili proje ve araştırmaları yapmak ve uygulamak,
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
- Personelin pasaport ve yurtdışı işlemlerinin yapılması.

Escola Valeri Serra

Escola Valeri Serra is a state school for children aged 3-12 years. It is located in Bellpuig, a small town in a rural area 120 km west from Barcelona. 
The school has approximately 260 pupils and 19 teachers, with an increasing 34.5% of migrant pupils and a 15% of pupils with other specific or social needs.
The school develops projects aimed to improve reading skills, increase physical activity through sports and protect the environment.
It is also very important for us to: 
. integrate pupils of diferent origins.
. achieve the best academic results in all our pupils.
. help our pupils to build on the idea of our European citizenship.
. improve their competence in another European language, English in this case.
. be aware of other European languages.
. improve their ICT skills.
In order to achieve these aims our school has been participating in different language projects for a long time:  Orator (2003-2005), PELE (2005-2008) (2008-2011).  We participated in a Comenius Multilateral Partnership (2007-2009) as a partner school and we coordinated a Comenius Multilateral Partnership (2011-2013). Both of them were related to cultural and social aspects. 
Participation in an Erasmus + project would enable our children to promote their knowledge and experiences whilst interacting and learning from children of other European Countries.

Hessenkolleg Wetzlar

The Hessenkolleg Wetzlar is a school where adults can do their Abitur (similar to A-Level), which is a necessary qualification to attend university, in a second way of education. They all have any kind of work experience before they come to our school. Most of the students are in an age between 19 and 25, but there are older students, too. 
About 150 students belong to the Hessenkolleg and they are taught by a staff of 18 teachers. Because the students have to concentrate on school and can’t earn money during that time they get a financial support from the government. 

Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete

The Ministry of Education Lifelong Learning and Religious Affairs formulates and implements legislation, administers the budget, coordinates and supervises its decentralized services, approves primary and secondary school curricula and appoints teaching staff. There are thirteen Regional Education Directorates under the Minister of Education implementing educational policy and linking local agents to central services and organizations. They are responsible for the administration and supervision of other decentralized services in their area, as well as for the coordination of local School Advisors. 
Each Regional Education Directorate consists of the following:
a) An Administration Department
b) A Department of Pedagogical Guidance for Primary Education and
c) A Department of Pedagogical Guidance for Secondary Education
The following services come also under the respective Directorates :
1. The Regional Further Education Centres (PEK)
2. The Centres of Differential Assessment, Diagnosis and Support of Special Education Needs (KEDDY)
3. Regional Support and Educational Planning Centres (PEKESES)
4. Environmental Education Centres (KPE)
5. Pre-Primary, Primary, Special and Secondary Education Advisors
At the headquarters of each Regional Education Directorate a Higher Regional Primary and Secondary Education Service Council operates respectively (APYSPE and APYSDE).
Regional Directorate of Primary and Secondary Education in Crete, is a large educational organization in Greece which is responsible for schools and teachers in four Prefectures, Heraklion, Rethimnon Chania and Lasithi. 
It is in charge of 1100 schools of both levels of education.
• Primary Education : 866 schools
• Secondary Education : 234 schools
 •117 junior high schools, 
 •74 high schools, 
• 43 vocational schools. 
Also a number of 12445 teachers of all disciplines work in these schools;
• Primary Education : 6460  teachers
• Secondary Education: 5985 teachers
The total number of students in the region of Crete is 98552 
• Primary Education : 54065 students
• Primary Education : 44487 students
The main task of Regional Directorate is to co-ordinate, supplement, back up and implement the educational policies of the Ministry, along with supervising the implementation of various education projects, like European projects, in schools.
A new Partner Search Database according to the new guidelines of the Erasmus+ programme has been created by the people working in the European projects of the Regional Directorate and it’s available at the address http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes/partnerdb.It is a web application designed to assist organizations, looking for Erasmus+ projects, and it is open to any organization from the countries participating in the programme, offering lots of opportunities in establishing creative partnerships.

Associazione Let's Keep Learning Onlus

"Let's Keep Learning" is a no-profit and social utility (Onlus) association based in Vasto (Italy) specialized in care and assistance for disadvantaged people, in particulary children and young.
"Let's Keep Learning" deals with;
• raising consciousness about psychological, social and educational disconfort 
• counselling for parents and who works with disadvantaged people or who shows psychological or social problems, social unrest and/or issues related to school learning
• career guidance and promotion of entrepreneurship for students, degree, womens in difficulties, unemployed, disadvantaged people
The Association relies on the work of experts in the field of professional training, psychotherapy, psychology, education, counselling, career guidance and legal advice to offer to all its members whole  support and advice.  
The Association organizes conferences, training courses and seminars, round-tables, and also meetings with the formula of mutual-help, which provides for dialogue and discussion, in a "protected" environment, with people who share the same experiences. 
In the context of the activities related to learning difficulties school, the Association offers its members a service of after-school specialist. 
The Association participates in European projects in the field of training and research.
Over the years the association has created a dense network of partnerships with schools, training centers and public authorities (municipalities, cultural centers).

İletişim Formu

Bize mesaj gönderin

Mobil Uygulama

Mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.