Proje Hakkında

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sınırsız sayıda çocukların yer aldığı on binlerce mülteci ve sığınmacı Avrupa'da emniyet ve daha iyi yaşam bulmak için dalgalı denizlere ve dikenli telli barikatlara cesaret ediyorlardı. Okullarımız mülteci öğrencilerin yeni topluluklarla bütünleşmesine yardımcı olmak için hazır mı? Ve okullarımız öğrencilerin farklı kültürel kökenli insanlarla işbirliği yapabilme, farklı fikirlere, bakış açılarına ve değerlere değer verebilme ve yaşam, çalışma ve vatandaşlık konularında onlara katılabilmelerini ve istekli olmalarını başaracaklar mı? Bu en yeni akımdan önce bile, mülteci öğrencilerin nüfusu büyümekteydi ve öğretmenler, okul liderleri ve politika yapıcılar için çeşitliliğin zorluklarını arttıran sınıflarda, okullarda ve topluluklarda mülteciler yoğunlaşmaktadır. Mültecilerin başarılı bir şekilde entegrasyonu, bir dizi politika alanı içerir ve bu nedenle politikalar bütününü ve aslında bütün bir toplumun sesini gerektirir. Eğitim burada önemli bir rol oynar. Ülkelerin mülteci öğrencileri okullara entegre etmek için kullandıkları politikalar ve uygulamalar entegrasyonun başarılı olup olmadığı konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Kısa vadede çözümler bulmayı ya da sadece hedef gruplarda farkındalık oluşturmayı istemiyoruz. Uzun vadede entegrasyonu güçlendirmek için mülteci öğrencilere ve ailelerine destek vermeyi istiyoruz. Dil öğretimini sağlama, yüksek kaliteli erken çocukluk eğitimi sunma, öğretmenleri çeşitlilik içeren sınıflara hazırlama ve teşvik etme, mülteci ebeveynlerine ulaşma, onlara sosyal destek veya danışmanlık desteği sağlama projemizin hedefleridir. Ayrıca projemizle; ** Toplumsal hayatta en önemli göstergelerden biri, mülteci öğrencilerin yeni topluluğa ne kadar iyi entegre oldukları, yeni çevreye ait olup olmadıklarını ve ne ölçüde yeni çevrelerine ait olduklarını hissetmeleridir. Okul ortamları bu konuda kilit rol oynamaktadır. OECD'ye göre, öğrencilerin aidiyet duygusu okula göre çeşitlilik göstermektedir.Bu projemizle bağımlılık hissi kazanmayı hedefliyoruz. Yenilikçi tekniklerle iyileştirme süreçlerine destek vereceğimiz, kültürel çeşitlilik değerlerini göstereceğimiz, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine yönelik, oranları, ayrıntılı analizleri, karşılaştırılmış eğitim sistemlerini, açıklayıcı testleri, rehberleri, çalıştayları vb. içeren “APR (Awakening Platform of Refugees -Mültecilerin Farkındalık Platformu) adında ortak bir platform oluşturmak projemizin fikri çıktısıdır. Doğru sosyal diyaloglar yapmak, görevleri ve sorumlulukları dağıtmak, etkinlikleri geliştirmek, süreci planlamak ve yönetmek amacıyla ilk yıl iki ve ikinci yıl da iki olmak üzere proje süresince 4 proje toplantısı yapılacaktır.

Mobil Uygulama

Mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.